Nemzetközi és határon túli kapcsolataink

"Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást...hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti...Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak."

Szent István intelme fiához, Imre herceghez

Mobilitási ösztöndíjak hallgatóknak

Mobilitási ösztöndíjak oktatóknak és munkatársaknak