Fokozatváltás 2021

A Fokozatváltás 2021 menüpontban az intézmény alapítványi átalakulásával, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ integrációjával kapcsolatos hasznos információkat tesszük közzé. Ezt a felületet folyamatosan bővítjük, frissítjük a beérkezett kérdések vonatkozásában. 
 
Munkatársainknak és hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk kérdések felvetésére, illetve javaslatok megfogalmazására az integracio_info@szie.hu e-mail címen. Felhívjuk a figyelmet, hogy a levél írójának nem feltétlenül válaszolunk közvetlenül, a válaszokat anonim módon a GYIK-ban tesszük közzé.

Miért van szükség a modellváltásra?

Az állami fenntartásnál nagyobb mozgásteret biztosít az alapítványi fenntartás az Egyetem számára, feladatainak rugalmas, hatékony ellátására. A nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudás és bérezés biztosításához rugalmasabb működésre van szükség, melyre az alapítványi modell lehetőséget ad. A cél, hogy a modellváltó egyetemek a gazdasági, tudományos és társadalmi élet motorjaiként hozzanak fellendülést helyi és országos szinten egyaránt.

Miért korszerűbb és hatékonyabb az új modell?

Az Egyetem autonómiája és ezzel együtt felelőssége jelentősen növekszik. Képzéseit flexibilisen alakíthatja majd a 21. századi munkaerőpiac elvárásainak megfelelően, ezáltal értékesebb tudást biztosítva a hallgatói számára. Az új működési környezetben hatékonyabban, sokszínűbben tud együttműködni nemzetközi és hazai partnerekkel egyaránt. Több bevételt realizálhat, amellyel önállóan gazdálkodhat, és amelyet az intézmény fejlesztésére, a bérek felzárkóztatására tud fordítani. Működése és üzemeltetése jobban finanszírozhatóbbá, gazdaságosabbá válik. Emellett az Egyetem bürokratikus kötelezettségei jelentős mértékben lazulnak, számos folyamatot leegyszerűsítve, felgyorsítva, a hatékonyságot tovább növelve. Egyszerűbb és rugalmasabb lesz a beszerzési és kötelezettségvállalási szabályzat, így például az eszközök beszerzése, az alvállalkozók foglalkoztatása. Az alkalmazottak adminisztratív terhei is csökkennek, ezáltal több időt hagyva más, értékteremtő tevékenységre.

Mi alapján választották ki a SZIE-t modellváltó egyetemnek?

A SZIE a modellváltással csatlakozik azon egyetemek egyre bővülő köréhez, amiket a jelenlegi fenntartó alkalmasnak talál arra, hogy éljenek a rájuk ruházott nagyobb szabadsággal és felelősséggel és tovább fejlődjenek az új működési struktúra által. Az alapítványi modell a SZIE számára a 2020-ban lezajlott integrációt követően vált aktuálissá, az átállás az Egyetemet egy új fejlődési pályán elindító folyamat mérföldköve.

Mi a modellváltás tervezett futamideje, azaz mennyi idő alatt kell véglegesíteni a modellváltást, milyen lehetőségek adódnak az értékelésre, a végrehajtásra, mik az indikátorai a sikerességnek / működőképességnek?

2021. január 1. a modellváltás mérföldköve és fordulónapja, azaz a fenntartói jogok átadása és az intézmény státuszváltása. Fontos azonban, hogy a modellváltás egy folyamat lesz, amelyben szervezeti, strukturális, hatásköri, működési kérdések változnak majd, részben ebben az időpontban, részben ezt követően.  Ahogy alakul a folyamat, a konkrétumok sora, úgy tervezzük az Egyetem polgárságával az egyeztetéseket, tájékoztatókat.

Állami vagy magánegyetem lesz-e a SZIE? Hogyan változik az állam szerepe, miután már nem közvetlenül lesz a fenntartó?

Az Egyetem a továbbiakban államilag elismert, de nem az államháztartás kötelékében működő intézménnyé válik. A fenntartó egy külön erre a célra létrehozott, állami alapítású vagyonkezelő alapítvány lesz. Fontos azonban, hogy az Egyetem továbbra is számíthat állami forrásokra, mivel az állam a jövőben is hozzájárul a SZIE felsőoktatási alapfeladatainak ellátásához. Mindezt egy, az állam és az Egyetem között 15-20 évre köttetett, hosszú távú garanciákat magába foglaló keretszerződés biztosítja, melynek keretei között 3-5 éves egyedi finanszírozási megállapodások jönnek majd létre.

Ki és milyen szempontok szerint választja meg a kuratórium tagjait?

A kuratórium tagjait az alapító, tehát az Innovációs és Technológiai Miniszter nevezi majd meg, szakmai szempontok, valamint az Egyetem vezetésének és a Rektor javaslatainak figyelembevételével. Az alapítvány működésének megtervezése és megalapítása szintén az egyetemi vezetés, illetve szakértők bevonásával történik. 

Hogyan fog működni az alapítvány?

Az állam által külön erre a célra létrehozott vagyonkezelői alapítvány birtokolja majd a fenntartói jogokat. Az alapítvány az Egyetemtől különálló, önálló entitás és jogi személy. Az alapítvány nevében a kuratórium jár majd el, mely tagjaira - a felügyelőbizottság tagjaihoz hasonlóan - az Egyetem vezetése tett javaslatot. A Egyetem redszeresen, közvetlenül beszámol majd a kuratóriumnak. Az alapítvány működésének alapvetéseit és az Egyetemmel való kapcsolatát alapító okirata szabályozza majd.

Az alapítvány mennyiben szólhat bele az oktatásba? Megmarad-e az oktatás szabadsága?

A fenntartóváltás célja nem az Egyetem alaptevékenységének, oktatási, vagy kutatási munkájának korlátozása, vagy befolyásolása, hanem megfelelő szabályozási környezet biztosítása a hatékony, rugalmas működéshez. Ennek megfelelően az Egyetem irányítása alapvetően a továbbiakban is az Egyetem vezetőinek és döntéshozóinak a hatáskörében marad. A jelenlegi fenntartóval, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együtt törekszünk arra, hogy a Kuratórium tagjainak megválasztásakor olyan testület jöjjön létre, amely hatékony munkával segíti majd a jövőbeni működésünket.

Az alapítványnak jogában áll-e a jelen vezetést vagy a szervezeti struktúrát átalakítani?

Ez a folyamat a SZIE esetében már az integráció kapcsán elindult 2020-ban, hiszen az összeolvadó egyetemek szervezeti és irányítási modelljének újragondolása elengedhetetlen a hatékony, összehangolt működés érdekében. A munka jelenleg is folyik az Egyetem számos kollégájának bevonásával, hogy a szakmai szempontok maximálisan érvényesülhessenek az integrált szervezeti struktúrában. A szervezeti átalakításnak azonban nem célja az oktatási  tartalmak változtatása, csupán az oktatás szervezésének, bonyolításának hatékonyabbá tétele.

A modellváltás után lesz-e szenátus? Ha igen, hogyan változik a jogköre?

Igen, a szenátus továbra is megmarad, hatásköre a kuratóriumi hatáskörök kitisztázását követően kerül meghatározásra.

Pályázatok esetében nem jelent-e hátrányt, hogy nem állami fenntartású intézmény lesz az Egyetem?

Nem jelent hátrányt, a pályázó továbbra is az Egyetem marad mint önálló jogi személy, nem pedig a fenntartó alapítvány. Az alapítvány és az Egyetem két önálló entitás és jogi személy lesz.

Ki lesz az egyetem vagyonának tulajdonosa?

Minden olyan állami ingó és ingatlan vagyon, amelyet az Egyetem jelenleg használ, vagy kezel, saját tulajdonába kerül. Az alapítványhoz a jogszabály alapján nem kerül egyetemi vagyon. Az alapítvány létrehozásához szükséges alapító vagyonról az állam gondoskodik. Az Egyetem az új modellben tulajdonossá válik, mely jelentősen megnöveli gazdálkodási lehetőségeit és mozgásterét.

Mi lesz az új modellben garancia arra, hogy a szakmai fejlődés bérnövekedéssel is jár majd?

Az új modellben az Egyetem saját maga alakíthatja ki teljesítmény- és értékalapú bérezési rendszerét. Ez a korábbi, közalkalmazotti státuszhoz képest jóval rugalmasabb, motiválóbb környezetet biztosít kollégáinknak, jobb perspektívával és fejlődési lehetőségekkel. Célunk a bérek növelése, ezzel pedig az értékteremtő munkaerő bevonása és megtartása. A béremelésre tervezetten több forrás fog jutni az Egyetem bővülő, stabil költségvetéséből, amelyet szabadon fordíthat erre a célra, a bértábla kötöttségei nélkül.

A kormánnyal kötött hosszú távú szerződés – amely biztosítja majd az állami finanszírozás fenntartását – kormányváltás esetén is garantált-e?

Célunk egy, a jelenlegi éves költségvetési gazdálkodásnál stabilabb, kiszámíthatóbb finanszírozási modell. Az állammal való együttműködésünk jogszabályi alapokon nyugvó hosszú távú szerződésben fogja összefoglalni a kölcsönös kötelezettségeinket, a kormány összetételétől függetlenül. Ennek formátuma egy, az állam és az Egyetem között 15-20 évre köttetett, hosszú távú garanciákat magába foglaló keretszerződés, melynek keretei között 3-5 éves egyedi finanszírozási megállapodások jönnek majd létre. Így az állami finanszírozás fenntartása biztosított.

A közalkalmazotti státusz helyett Munka Törvénykönyve lesz irányadó ránk? Ez kevesebb szabadsággal, a MÁV-kedvezmény megszűnésével és a bérezés átalakításával járhat?

A közalkalmazotti státusz megszűnésével új munkaszerződés és teljesítményalapú bérezési rendszer lesz irányadó a munkavállalóink számára, mely jelenleg is egyeztetés és kialakítás alatt áll. Célunk, hogy az új bérezési rendszer és szerződés kompenzálja az esetlegesen elmaradó közalkalmazotti juttatásokat.

Maradnak-e továbbra is államilag finanszírozott helyek?

Igen. Az állami ösztöndíjjal finanszírozott helyek továbbra is megmaradnak. A már Egyetemünkön tanuló és a jövőben felvételiző hallgatók számára is elérhető lesz az államilag támogatott oktatás lehetősége. Az új működési modell azonban olyan többletforrásokat jelent majd, amelyekkel az eddigieknél is több hallgatót tudunk segíteni képzéseink elvégzésében.

Miért korszerűbb és hatékonyabb az új modell?

Az Egyetem autonómiája és ezzel együtt felelőssége jelentősen növekszik. Képzéseit flexibilisen alakíthatja majd a 21. századi munkaerőpiac elvárásainak megfelelően, ezáltal értékesebb tudást biztosítva hallgatói számára. Az új működési környezetben hatékonyabban, sokszínűbben tud együttműködni nemzetközi és hazai partnerekkel egyaránt. Több bevételt realizálhat, amellyel önállóan gazdálkodhat, és amelyet az intézmény fejlesztésére, a bérek felzárkóztatására tud fordítani. Működése és üzemeltetése jobban finanszírozhatóbbá, gazdaságosabbá válik. Emellett az Egyetem bürokratikus kötelékei jelentős mértékben lazulnak, számos folyamatot leegyszerűsítve, felgyorsítva, a hatékonyságot tovább növelve. Egyszerűbb és rugalmasabb lesz a beszerzési és kötelezettségvállalási szabályzat, így például az eszközök beszerzése, az alvállalkozók foglalkoztatása. Az alkalmazottak adminisztratív terhei is csökkennek, ezáltal több időt hagyva más, értékteremtő tevékenységre.

Mi fog történni a béremmel? Az átállás után is meg fogom kapni a mostani béremet?

A cél az, hogy a jelenlegi bérét mindenki megkapja. A Munka Törvénykönyve szerinti alapbérbe fog tartozni a besorolás szerinti illetmény, további szakképesítésre járó illetmény, minimálbérre vagy garantált bérre történő kiegészítés, munkáltatói döntésű illetmény, nyelvvizsga-, cím-, kulturális illetmény- és egyéb pótlékok, alanyi jogon járó egyéb juttatások. Az illetménykiegészítés(ek) esetében egyedi elbírálás alapján dől el, hogy megmaradnak-e pozíciótól és projekttől függően, míg a határozott időre szóló keresetkiegészítések várhatóan a határozott idő lejártáig folyósításra kerülnek.

Lesz-e teljesítménybérezés a jövőben? Hogyan fog működni ez az akadémiai és az egyéb munkavállalók körében? Hogyan garantálják az új modellben, hogy a szakmai fejlődés bérnövekedéssel is jár majd?

Az új modellben az Egyetem saját maga alakíthatja ki teljesítmény- és értékalapú bérezési rendszerét. Ez a korábbi, közalkalmazotti státuszhoz képest jóval rugalmasabb, motiválóbb környezetet biztosít kollégáinknak, jobb perspektívával és fejlődési lehetőségekkel. Célunk a bérek növelése, ezzel pedig az értékteremtő munkaerő bevonása és megtartása. A béremelésre tervezetten több forrás fog jutni az Egyetem bővülő, stabil költségvetéséből, melyeket szabadon fordíthat erre a célra, a bértábla kötöttségei nélkül. A teljesítménybérezés részletei jelenleg kidolgozás alatt állnak.

Lesz-e bérrendezés? Csökkenhet-e ennek kapcsán a bérem? Hogyan fog megvalósulni az ITM által biztosított 15%-os bértömegnövelés?

A bérfejlesztés differenciáltan fog megvalósulni, melynek részletei kidolgozás alatt állnak. A bérfejlesztés során az ITM által biztosított 15%-os bértömegre többletforrás kerül felhasználásra. A bérrendezés során a jelenlegi bérek semmilyen esetben sem csökkenhetnek, de az egyes bérek százalékos emelkedése eltérhet.

Az ITM 2021-ben és 2022-ben is 15-15 százalékkal magasabb bértömeget nyújt az intézménynek, emellett teljesítményarányosan kedvezőbb bért és anyagi elismerést kaphatnak a kollégák. https://2015-2019.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/...

Mi fog történni a jubileumi jutalmakkal?

Az Nftv. 117/C (6) bekezdés b) pontja kimondja, hogy öt évig a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait még alkalmazni kell.

A meglévő megbízási szerződések átkerülnek vagy megszüntetésre kerülnek?

A meglévő megbízási szerződésekről általánosságban elmondható, hogy jogfolytonosan kerülnek át az alapítványi fenntartású egyetemhez.

Változik-e az illetményfizetés napja?

Várhatóan igen, az Mt. 157. § (1) bekezdése szerint a munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni.

Mi a teendő a még közalkalmazottként elindított felmentésekkel, ha áthúzódnak 2021-re?

A 2020. évben írásban rögzített felmentések mindenre részletesen kitérnek, egyéb teendő nincs.

A közalkalmazotti státusz helyett a Munka Törvénykönyve lesz mérvadó? Ezzel kevesebb szabadság, MÁV-kedvezmény megszűnése, bérezés átalakítása várható?

Igen. A közalkalmazotti státusz megszűnésével az új teljesítményalapú bérezési rendszer lesz irányadó munkavállalóink számára, mely jelenleg is egyeztetés és kialakítás alatt áll. Célunk, hogy az új bérezési rendszer és szerződés kompenzálja az esetlegesen elmaradó közalkalmazotti juttatásokat.

Mit jelent a munkaszerződésem szempontjából az alapítványi átállás?

Az Egyetem fenntartója a jövőben nem az állam, hanem egy, az állam által alapított alapítvány lesz. Ennek megfelelően az Egyetem mint felsőoktatási intézmény költségvetési szervi jogállása megszűnik, és mint közhasznú magán felsőoktatási intézmény kerül az Oktatási Hivatal nyilvántartásában átvezetésre.

Mindenképpen át kell alakítani a munkaszerződéseket Kjt. munkaszerződésről Mt. szerinti munkaszerződésre?

Igen, a munkáltató jogállásváltozása következtében 2021. január 1. napjától a foglalkoztatási viszonyokra a továbbiakban a Kjt. rendelkezései csak az Nftv. 117./C.§ rendelkezései szerinti körben alkalmazandók, a foglalkoztatásra vonatkozó irányadó szabályokat ezen időponttól törvényi szinten a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és az Nftv., intézményi szinten a Foglalkoztatási Követelményrendszer (FKR) mindenkor hatályos szabályozói határozzák meg.

Jogfolytonos lesz-e az alkalmazotti jogviszonyom? Beleszámítanak-e a munkaviszony hosszába a közalkamazotti státuszban eltöltött évek?

Igen, a jogviszony jogfolytonossága biztosított lesz és a munkaviszony hosszába beleszámítanak a közalkalmazotti státuszban eltöltött évek.

Továbbra is kötelező lesz-e a munkaviszony mellett a nyugdíj felfüggesztése?

Nem, a munkaviszony mellett a nyugdíj felfüggesztésének kötelezettsége 2021. január 1. napjától megszűnik. A nyugdíjazást minden esetben a HR felé be kell jelenteni, a változó járuléklevonás érvényesítése érdekében.

Változik-e a kötelező nyugdíjba vonulás korhatára?

Nem, az oktatók-kutatók esetében az Nftv. szabályai alapján változatlanul kötelező a foglalkoztatás megszüntetése a 70. év betöltésekor.

Választhat-e a dolgozó, hogy át akar e menni 2021. január 1-től az új intézménybe, vagy automatikusan átkerül az összevonással?

Azon dolgozók, akik a NAIK-hoz tartoznak, automatikusan átkerülnek a Szent István Egyetemhez, az integráció minden dolgozót érint, kivételt az AKI és az ERTI jelent.

Ki lesz a munkáltatóm és a munkáltatói jogköröm gyakorlója?

A munkáltató az Egyetem lesz, a munkáltatói jogkörgyakorló pedig az Egyetem Rektora.

Változik-e a munkavégzésem helye?

A munkavégzési helyet 2021. január 1-től a munkaszerződés fogja tartalmazni.

Ki lesz a vezetőm? Hová fogok tartozni szervezetileg?

Az új szervezetben az oktatók-kutatók, illetve az őket közvetlenül támogató személyzet szakmai intézetek alá fognak tartozni, amelyek az egész egyetemen campusokon átívelő módon fognak működni. Minden intézetnek lesz egy szakmai intézetvezetője. Azon oktatási adminisztrációt végző kollegák, akik nem kapcsolódnak közvetlenül intézeti tevékenységhez, a rektorhelyettesi területek alá fognak tartozni (pl: Oktatási Igazgatóság - oktatási igazgató, akit az oktatási rektorhelyettes irányít).

A támogató funkciók várhatóan az átalakuló kancellári területhez tartoznak továbbra is. A szervezeti egység pontos megnevezését a munkaszerződés fogja tartalmazni.

Változik-e a feladatköröm?

Az alapvető feladatkörök az alapítványi átállással változatlanok maradnak, a szervezeti struktúra változása indukálhat munkaköri változásokat, melynek időben való kommunikálását prioritásként fogjuk kezelni.

Mi történik a folyamatban lévő bármilyen vitás (munkaügyi, bérjellegű, etikai stb.) ügyekkel?

A folyamatban lévő ügyek egyedi elbírálást, eljárást igényelnek.

Hogyan fognak a jövőben változni a karriermodellek?

Szeretnénk az egyéni karrierlehetőségeket minden poszton láthatóvá tenni, s ahol meg kell jelenjenek azok a szempontok, amelyek nem csupán a közvetlen vezető jóindulatán alapszanak. 2021 végéig kidolgozásra kerülnek a mindenki számára perspektívát jelentő modern követelményeknek megfelelő karriermodellek, amelyek mentén az egyéni karrierek hosszú távon tervezhetővé válnak, és szorosan összefüggnek a kidolgozásra kerülő teljesítményértékelési rendszerekkel.

Az átállás kapcsán hogyan fog változni a teljesítményértékelés?

A teljesítményértékelési rendszerek kidolgozása folyamatban van, melyek mindegyik campusra, illetve munkavállalóra kiterjesztésre kerülnek. Az új teljesítményértékelési rendszerek jelentik a jövőben kidolgozásra kerülő karriermodellek alapját is.

Miért van szükség a leépítésekre?

Egyetemünk nehéz pénzügyi helyzetben van, mivel a sok éve folyamatosan csökkenő hallgatói létszám egyre súlyosbodó alulfinanszírozottsághoz és fokozatosan növekvő működési hiányhoz vezetett. Pénzügyeink megszilárdításához jelentős költségcsökkentésre van szükségünk. Intézményünk intézkedéseket tett a kiadások minimalizálására, ezek azonban önmagukban nem elegendőek a tartós fejlődési pálya eléréséhez. Ugyanakkor a jelenlegi szervezeti modell számos funkcióterületen párhuzamosságokat, bürokratikus folyamatokat és túlméretezett szervezetet eredményez.

Miért most szükséges a leépítés?

Mind pénzügyi, mind hatékonyságbeli problémáink mostanra váltak fenntarthatatlanná. Ugyanakkor az augusztus 1-jén létrejött Szent István Egyetem, valamint a NAIK várható integrációjával óhatatlanul megsokszorozódtak az alacsony hatékonyságú szervezeti struktúrából és a rendszerszintű párhuzamosságokból adódó nehézségek is. Működésünk optimalizálása így mostanra elkerülhetetlenné vált.

Kik és milyen szempontok szerint választották ki az elbocsátandó kollégákat?

A leépítés szükségességét az Egyetem pénzügyi helyzete alapján, annak mértékét belső és külső mutatók alapján határoztuk meg. Ez nem minden részlegre nézve egységes, mivel nem az általános létszámcsökkentés, hanem a valós hatékonyságnövelés a kitűzött célunk. Ennek érdekében a távozó munkatársak végső kijelölése a közvetlen vezetők (campus-főigazgatók, főosztályvezetők, osztályvezetők) bevonásával történt az objektív és megfontolt döntéshozatal érdekében.

Hány embert érint pontosan az elbocsátás?

A leépítés összegyetemi szinten 199 jogviszonyt érint, ez az egyetemi létszám hozzávetőlegesen 12,7%-a. A leépítés nem egyenlő mértékben érint minden részleget, és benne vannak az augusztus eleje óta a csoportos létszámcsökkentéstől függetlenül tartósan megszűnt pozíciók is.

A leépítés célja az erősebb központosítás?

Nem, a leépítés nem jelent központosítást. Minden karon és campuson ugyanolyan mércével mértük fel a hatékonyságot. Az új működési modellben bár egységes irányítás mellett, viszont továbbra is helyi beágyazottságú szervezeti egységek fognak működni.

Hogyan változik a maradó kollégák bérezése a leépítést követően?

A leépítés során megspórolt munkabér egy részének a bérekbe való visszaforgatásával már a közeljövőben jobb pénzügyi megbecsülést biztosíthatunk munkavállalóink számára. Hosszú távon célunk, hogy egy teljesítményen alapuló, igazságos bérezési rendszert kívánunk bevezetni, mely kiszámítható, teljesítmény alapján differenciál és így jobban ösztönzi munkatársainkat. A Kormány által 2021-től két lépcsőben, 15-15% -kal megemelt bértömeget szintén igazságosan, kollégáink érdemei és teljesítménye alapján differenciáltan fogjuk biztosítani.

Mik a teendőim, ha értesítést kaptam az elbocsátásomról?

Az erről szóló értesítő dokumentum minden információt tartalmaz. Amennyiben további kérdése lenne, a human@szie.hu vagy a doczine.lencses.nora@szie.hu címen HR-es kollégáink tudnak segíteni az elbocsátásokkal kapcsolatos gyakorlati ügyekben. Az értesítést követő 30 nap után kerül sor a felmentésre, amely előtt már közös megegyezés is lehetséges az Egyetem és a munkavállaló között.

Honnan tudhatom meg, hogy az elbocsátottak között vagyok-e?

Szervezeti egységenként a vezető tájékoztatást ad a maradó és az elbocsátott munkavállalók részére, kérdés esetén a közvetlen vezetőkhöz kell fordulni. Emellett az elbocsátott munkavállalók 2020. november 2-6. között írásos értesítőt kapnak az Egyetemtől, emellett közvetlen felettesük is felveszi velük a kapcsolatot a következő napokban.

Kaphatok-e igazolást arról, hogy egy egyetemi szintű csoportos létszámcsökkentésben bocsátottak el?

Ez az igazolás automatikusan mindenkinek a rendelkezésére lesz bocsátva, az Egyetem a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad. A közalkalmazotti igazolás tartalmazza a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módját, ami ebben az esetben csoportos létszámcsökkentés.

Kihez fordulhatok a leépítéssel kapcsolatos egyéni kérdéseimmel?

A human@szie.hu vagy a doczine.lencses.nora@szie.hu e-mail címen HR-es kollégáink tudnak segíteni az elbocsátásokkal kapcsolatos gyakorlati kérdésekben. Amennyiben nem érintett az elbocsátásokban, de általános kérdése van ezzel kapcsolatban, ugyanezen e-mail címekre írhat.

Tudok-e fellebbezni az elbocsátásom ellen?

Jogorvoslatra van lehetőség, a keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni a munkaviszony megszüntetésének jogellenességével kapcsolatos igény érvényesítése iránt (Mt. 287 § (1) alapján).

Milyen hosszú lesz a felmentési idő?

Felmentés esetén a Kjt. 33. § (3) szerint a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat — a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban, a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. Erre a munkavállalók elsősorban akkor lehetnek kötelezve, hogyha a félév, illetve azon belül a szorgalmi időszak sikeres befejezéséhez a munkájuk elengedhetetlen. Közös megegyezés esetén nincs előre meghatározott felmondási idő, a jogviszony a megállapodás szerinti időpontban szűnik meg, a felek megállapodása szerinti egyéb juttatás megfizetésével.

Jogosult vagyok-e a szabadságaim megváltására?

A ki nem vett szabadságok minden távozó kolléga esetében megváltásra kerülnek.

Mikor fogom megkapni a végkielégítésem?

A Kjt. 37.§ (10) alapján, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony felmentés következtében szűnik meg, a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni. Közös megegyezés esetén nem jár végkielégítés, de a felek megállapodása szerinti egyéb juttatás a jogviszony megszűnésével egyidejűleg kerül kifizetésre.

Hogyan támogatja az Egyetem a távozó kollégákat?

Szeretnénk aktívan támogatni távozó kollégáinkat, ezért az Egyetem tervezi egy külső cég szolgáltatásait igénybe venni, amely szakértői tanácsokkal tud segíteni az álláskeresési folyamaban. Az úgynevezett "Outplacement" szolgáltatás a távozó kollégáknak segít megismerni a munkaerőpiac lehetőségeit és működőképes ismereteket adunk át az új lehetőségek megtalálásához. Az erről való részletes információt az érintett kollégák a felmentési irattal/ közös megegyezés iratával együtt kapják majd meg.