Kancellári szervezeti egységek

Kancellár közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek:

Belső Ellenőrzési Főosztály

 1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos tevékenység, amelynek célja, hogy az Egyetem működését és eredményességét növelje. Ennek érdekében a Belső Ellenőrzési Főosztály
  1. vizsgálja a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést,
  2. értékeli az Egyetemen alkalmazott kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát,
  3. a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálata alapján megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg az Egyetem vezetése részére.

Informatikai Igazgatóság

 1. Az Informatikai Igazgatóság a központi informatikai, oktatástechnikai és telekommunikációs szolgáltatásokért felelős, melynek keretében ellátja az egyetemi hálózat, a kliens gépek és a központi szerverek működtetését, az Egyetem polgárai számára hozzáférést biztosít az Egyetem tulajdonát képező informatikai hálózathoz, hardver és szoftver eszközökhöz, elvégzi a felhasználók adminisztrációját, felügyeletét, koordinálja az egyetem informatikai fejlesztéseit, meghatározza informatikai stratégiáját és informatikai tanácsadást nyújt.
 2. Szervezeti egységei:
  1. Központi Informatikai Üzemeltetési Osztály
  2. Informatikai Üzemeltetési Osztály Kaposvár
  3. Központi Informatikai Alkalmazások Osztály

Kancellári Titkárság

 1. Támogatja a kancellárt a vezetői tevékenységének ellátásában, szervezi a hatáskörébe tartozó feladatok ellátását.

Pályázat, HR és Jogi Igazgatóság

 1. A Pályázatkezelési Főosztály feladata a projektek kezelése, koordinálása, a projekt szakmai vezetőjének közreműködésével a szakmai és pénzügyi beszámoló jelentésének teljes körű összeállítása, és benyújtása a támogató szervezet részére; pályázati felhívások figyelése,az érintett szervezeti egységek központi tájékoztatása; a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos engedélyeztetések, kérelmek kezelése; közreműködés a pályázatok költségtervének összeállításában és megvalósításában, a fenntartási időszak kezelésében; az Egyetem pályázati gazdálkodásához kapcsolódó költségvetések nyomon követése az Egyetem ügyviteli rendszerében, valamint a támogatási okiratokban meghatározott teljesítési határidők monitoringozása és betartása; a pályázatok pénzügyi beszámolójának tartalmi, formai ellenőrzése, egyeztetése az ügyviteli rendszerrel; a pályázatokhoz kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítása.
 2. A Humánerőforrás Főosztály az Egyetem egységes emberi erőforrás (HR) gazdálkodását szolgáló stratégiai, fejlesztési, igazgatási és ügyintézési feladatokat ellátó szervezete.
 3. A Jogi, Igazgatási és Adminisztrációs Főosztály ellátja az Egyetem működésével kapcsolatban felmerülő jogi feladatokat, valamint támogatja a rektort és a kancellárt az Nftv. által felelősségi és irányítási körükbe rendelt jogi tevékenységek ellátásában, szervezi és irányítja az Egyetem közbeszerzési tevékenységét a felmerülő igényeknek megfelelően, szükség esetén és szükséges mértékben külső erőforrások bevonásával.

Gazdasági kancellárhelyettes közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek:

Költségvetési Igazgatóság

 1. Ellátja az Egyetem egészére vonatkozó intézményi tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, az előirányzat-felhasználással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Felelős az Egyetem mérlegében kezelt vagyon valós, leltárral alátámasztott kimutatásáért.
 2. Szervezeti egységei:
  1. Költségvetési és Kontrolling Főosztály
  2. Gazdálkodási Főosztály

Vagyongazdálkodási Igazgatóság

 1. Feladata az Egyetem nem informatikai infrastruktúrájának működtetése, fenntartása, üzemeltetése, hasznosítása és fejlesztése, melynek keretében beszerzési, vagyongazdálkodási, beruházási, műszaki, üzemeltetési és biztonságszervezési feladatokat lát el.
 2. Szervezeti egységei:
  1. Beszerzési Osztály
  2. Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
  3. Biztonsági Osztály
  4. Üzemeltetési Osztályok