Nyelvoktatás

Az Idegennyelvi Intézet feladata az idegennyelv oktatása és az oktatás megszervezése összegyetemi szinten – ideértve a magyar mint idegen nyelv oktatását is –, valamint az oktatáshoz szükséges tananyagok tartalmi és módszertani fejlesztése. Három szaknyelv tanulása lehetséges, a karok és szakok profiljának megfelelően: gazdasági, műszaki, valamint agrár-és környezettudományi szaknyelv.

Az Idegennyelvi Intézet feladatai:

  • az idegen nyelvi képzés és vizsgáztatás megszervezése és koordinálása,
  • a szaknyelvoktatás egységes követelményrendszerének kialakítása,
  • részvétel valamennyi szakfordító szakképzettséget nyújtó szak oktatásában,
  • a nyelvoktatáshoz szükséges tantervek, tanmenetek tananyagok kidolgozása,
  • a Gyöngyösi Nyelvvizsga Centrum felügyelete, tevékenységének ellenőrzése,
  • a nyelvvizsgahelyek koordinálása, felügyelete, nyilvántartása,
  • együttműködik a Zöld Út Nyelvvizsgaközponttal.

Az Idegennyelvi Intézet szervezeti egysége az Idegennyelvi Központ Kaposvár, amely ellátja az Idegennyelvi Intézet feladatait a Kaposvári Campuson, és amely egyben akkreditált nyelvvizsgahely.

A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont az Egyetem akkreditált nyelvvizsgaközpontja, amely bonyolítja, szervezi és koordinálja a nyelvvizsgákat, és szervezi és előkészíti a szerződéses jogviszonyt a nyelvvizsgahelyekkel. A szaknyelvi vizsgák országosan 17 nyelvvizsgahelyen érhető el.

 

Az Idegennyelvi Intézet szakirányú továbbképzéseire is van lehetőség jelentkezni, melyek angol és német nyelven kerültek meghirdetésre. A képzések során felsőfokú (C1) szakmai nyelvtudás szerezhető.

Szakfordító szakirányú továbbképzés

A képzés célja, hogy felkészítse a hallgatókat a szakképzettségükkel összhangban lévő szakfordítói feladatok eredményes elvégzésére, továbbá általános és szaknyelvi kommunikációra, a tárgyalóképes nyelvtudás elsajátítására. A képzés során a hallgatók az idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre történő fordítást, a tolmácsolást, a prezentációt, továbbá a terminológiakezelést és a számítógéppel támogatott fordítást is gyakorolják.

Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzés

A képzés olyan idegen nyelvet felsőfokú szinten beszélő szakemberek képez, akik fogékonyak a nemzetközi környezetben zajló kommunikáció jellemzőire, képesek azok figyelembevételével rugalmasan, empatikusan és magabiztosan kommunikálni írásban és szóban idegen nyelven. A képzést teljesítő hallgatók alkalmasak kiselőadások tartására idegen nyelven, képesek idegen nyelvű tárgyalásokban részt venni. Képesek a megfelelő idegen nyelvi szakmai szókincs, frazeológia, kollokáció használatára, és alkalmasak az adott szakterületet érintő tudományos cikk megírására.

Szakfordító szakirányú továbbképzés – Gödöllői Campus

Szakfordító szakirányú továbbképzés – Budai Campus

Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzés – Gödöllői Campus