Közzétételi kötelezettség

A jogelőd Szent István Egyetem a közzétételi kötelezettségének az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján tesz eleget.

Az oldal tartalma 2020. augusztus 1. után frissítésre kerül.

I. Szervezeti, személyi adatok

1. Szerv hivatalos neve: Szent István Egyetem
Székhelye: 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1.
Telefonszáma: +36-28-522-000
E-mail címe: info@szie.hu
Honlap: http://www.szie.hu
Alapító Okirat   1. melléklet (Organogram)
Működési engedély
Szervezeti és Működési Rend 2020. augusztus 1-től hatályos
Nyilvántartásba vételi határozat

2. Organogram
3. Vezetők
4. Testületi szerv: Szenátus
5. Gazdasági társaságok
6. Az Egyetem által alapított lap
7. Irányító szerv: A 209/2019. (VIII. 27.) Kormányrendelet alapján az Egyetem irányító szerve 2020. augusztus 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium, elérhetősége
Hatósági feladatok ellátása a felsőoktatási feladatokkal kapcsolatban: Oktatási Hivatal, elérhetősége

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Szabályzatok
2. Szenátus jegyzőkönyvei, határozatai
3. Hirdetmények, közlemények

III. Gazdálkodási adatok

1. Éves költségvetés, beszámoló
2. Foglalkoztatottakra vonatkozó összesített adatok
3. 5 millió forintot elérő, illetve azt meghaladó értékű szerződések
4. Közbeszerzés
Beszerzési és közbeszerzési szabályzat
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok
5. Pályázatok
Ingatlanhasznosítási pályázati kiírások