Innováció-menedzsment és Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az Igazgatóság az Egyetem forrásgeneráló tevékenységet ellátó szervezeti egysége. Az Igazgatóság célja az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének és eredményorientált, hatékony működtetésének megvalósítása, emellett ellátja a kiemelt projektek szakmai felügyeletét.

Az Igazgatóság ellátja a kiemeltnek minősített projektek szakmai felügyeletét és irányítását, részt vesz a kiemeltnek minősített projektek generálásában és végrehajtásában.

További feladatai:

 1. a tudásvagyon kezelési, szellemi tulajdon (IP) és iparjogvédelmi, szerzői jogi szabályzatok létrehozása,
 2. az intézményi kompetenciatérkép megalkotása,
 3. kompetenciamenedzsment és innovációs kapacitás felmérése,
 4. Tudásmenedzsment Keretrendszer bővítése, karbantartása, Központi adatbázishoz való csatlakozás,
 5. vállalatoknak nyújtott egyetemi KFI szolgáltatások koordinálása,
 6. az Egyetem kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységéhez az igazgatási háttértámogatás biztosítása,
 7. nyilvántartja az iparjogvédelmi védelemben részesítendő alkotásokat, a piacra vitt kutatási eredményeket,
 8. gondoskodik az innovációs ökoszisztéma működési feltételeinek kialakításáról,
 9. keresi, kialakítja, koordinálja az innovációs, a kutatási-fejlesztési együttműködéseket,
 10. ösztönzi az új, innovatív ötletek megvalósítását, elősegíti azok finanszírozási lehetőségeinek megteremtését,
 11. platformot alakít ki az innovatív technológiák, eljárások végfelhasználókkal történő megismertetésére,
 12. segíti az innovációk hazai és nemzetközi szinten való hasznosítási lehetőségeinek feltárását,
 13. közreműködik a piaci szereplők innovációkhoz való attitűdjének formálásában,
 14. elősegíti a pályázati és kutatási eredmények hasznosítását,
 15. közreműködik az innovációs kompetencia fejlesztési tér kialakításában,
 16. megszervezi az innovációs tanácsadó, a know-how and technológiatranszfer menedzser képzést,
 17. kezdeményezi a hallgatói nyílt innovációs tér kialakítását, részt vesz az inkubátor programok fejlesztésében.

Szervezeti egységei:

Az Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (AFIEK), valamint a Kaposvári Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) céljai olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítása, amely alkalmas az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére, termékek versenyképes gyártásának fejlesztésére, melynek eredményeként az érintett termékek piacképesek maradnak vagy piacképesekké válnak a partnercégeknél.

A Kaposvári Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központhoz tartozó szervezeti egységek:

 1. Embrióátültető Központ
 2. In ovo laboratórium
 3. Ökológiai baromfi teljesítmény-vizsgáló laboratórium
 4. Kiskérődző teljesítmény-vizsgáló laboratórium
 5. Kiskérődző tesztállomás
 6. Állattudományi Klíma-Kutató Központ
 7. Szarvasmarha nukleusztelep
 8. Szarvasmarha teljesítmény-vizsgáló állomás
 9. Nyúl etológiai és teljesítmény-vizsgáló laboratórium.

Az Innovációs és Tudástranszferiroda feladatai:

 1. az egyetemi-vállalati „matchmaking-platform” keretében integrálni az értékesíthető KFI kapacitások, a helyi tudásmenedzsment és a vállalati kapcsolatok kezelésre alkalmas adatbázisokat;
 2. az innovációk értékelésére, jogvédelmére, nyilvántartására és hasznosítására kiterjedő szellemitulajdon-kezelési szabályzat aktualizálása, a szellemitulajdon-védelmi folyamatok működtetése;
 3. KFI szolgáltatások nyújtása vállalatoknak, részvétel agrár- és élelmiszeripari cégek innovációs tevékenységében;
 4. H2020 Információs Pont létrehozásával az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvételt ösztönzése;
 5. innovációs és start-up kurzusok és versenyek szervezése, a saját humán erőforrás innováció- és kutatásmenedzsment képzése.

Az Innovációmenedzsment Központ Védelmi Innovációs Kirendeltségének feladatai:

 1. önálló részlegeként kapcsolatot alakít ki az egyetem és a védelmi szféra hazai és nemzetközi szereplői között, azzal a céllal, hogy olyan védelmi innovációs projekteket menedzseljen, melyek az egyetemen kibontakozó tehetségeket, illetve az egyetemen létrejövő kutatási eredményeket és szellemi tulajdont az ipar számára értékteremtővé formálja,
 2. szerepet vállal az egyetemekkel való együttműködések kialakításában, amelyek keretében kettős felhasználású termékek előállítása tekintetében valós, hosszú-távú KF+I együttműködés kialakítása a cél,
 3. célja, hogy az egyetemen stratupokat és kkv spinoffokat fejlesztő, kockázati tőkealapokkal partnerséget kötő inkubátorok jöjjenek létre, melyek az egyetemen képződő tudást a gazdaság nyelvére fordítják le, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy minél több nemzetközileg versenyképes hazai tulajdonú vállalkozás jöjjön létre,
 4. gondoskodik arról, hogy a résztvevők támogató környezetben, szakmai és üzletfejlesztési segítséget kapva a gyakorlatban kísérletezhetnek a technológiai vállalkozói léttel,
 5. lehetőséget biztosít, hogy a védelmi képességfejlesztéseket támogató ötletek minél nagyobb számban eljussanak a prototípus vagy technológiai demonstráció fázisáig,
 6. feladatai közé tartozik olyan védelmi képességekhez köthető tananyagok készítése és fejlesztése, amelyek a továbbiakban alkalmazott kutatásokat tesznek lehetővé,
 7. gondoskodik az egyetemi inkubációs programok, illetve innovációs kurzusok probléma szponzorainak felkutatásáról (legyen az akár a Magyar Honvédség valamely egysége, állami szerv vagy védelmi ipari nagyvállalat), illetve a problémaszponzorok, mentoraik menedzseléséről, hogy minél hasznosabb segítséget biztosítsanak az egyetemi hallgatók és oktatók K+F+I munkájához.