Pályázatkezelési Főosztály

A Pályázatkezelési Főosztály feladata a projektek kezelése, koordinálása, a projekt szakmai vezetőjének közreműködésével a szakmai és pénzügyi beszámoló jelentésének teljes körű összeállítása, és benyújtása a támogató szervezet részére; pályázati felhívások figyelése,az érintett szervezeti egységek központi tájékoztatása; a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos engedélyeztetések, kérelmek kezelése; közreműködés a pályázatok költségtervének összeállításában és megvalósításában, a fenntartási időszak kezelésében; az Egyetem pályázati gazdálkodásához kapcsolódó költségvetések nyomon követése az Egyetem ügyviteli rendszerében, valamint a támogatási okiratokban meghatározott teljesítési határidők monitoringozása és betartása; a pályázatok pénzügyi beszámolójának tartalmi, formai ellenőrzése, egyeztetése az ügyviteli rendszerrel; a pályázatokhoz kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítása. 

Pályázatokkal kapcsolatos további információk: palyazatok.szie.hu