Rektori szervezeti egységek

Rektori Kabinet

  1. A Rektori Titkárság feladatai közé tartozik a rektor feladatkörébe tartozó területek adminisztratív támogatása. Gondoskodik a Szenátus üléseinek összehívásával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátásáról, elvégzi a rektor felelősségi körébe tartozó, az Egyetem irányításával összefüggő, más szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó koordinációs és ügyviteli feladatokat. Felelős a rektor személyével összefüggő ügyek működtetéséért, melynek keretében szervezi a rektor által tartott vezetői értekezleteket, koordinálja a rektor hivatalos programjait, közreműködik az előkészítésében, lebonyolításában, napi időbeosztásának kialakításában; előkészíti a tárgyalásokat, értekezleteket; részt vesz a rektor részvételével megvalósuló egyetemi ünnepségek és egyéb protokolláris események előkészítésében, lebonyolításában, az ezekkel kapcsolatos sajtóközlemények előkészítésében.
  2. A Médiaközpont feladata az Egyetem kommunikációs stratégiájának, irányvonalának meghatározása, melynek keretében médiamenedzsment tevékenységet és teljes körű public relations tevékenységet végez, meghatározza a központi külső és belső PR stratégiai célokat és a marketingkommunikációt, felel az intézményi arculat kialakításáért és fejlesztéséért, részt vesz az egyetemi rendezvények szervezésében, továbbá koordinálja a rektor által kijelölt rendezvények előkészítését. Kidolgozza a beiskolázási és felvételi kampányt, pályaválasztási rendezvényeket szervez, sajtóanyagokat és egyetemi kiadványokat készít, sajtófigyelést végez.

Doktori és Habilitációs Központ, Szent István Egyetem Doktori Iskolák

  1. Az Egyetemen folyó doktorképzést és doktori fokozatszerzést a Doktori és Habilitációs Tanács irányítja a Doktori Szabályzat szerint. A Doktori és Habilitációs Tanács ellátja a Habilitációs Szabályzatban meghatározottak szerint a habilitációs eljárással kapcsolatos szervezési és döntési testületi tevékenységeket is.
  2. A Doktori és Habilitációs Tanács ellátja a Tudományos Tanács feladatait, melynek alapján a Doktori és Habilitációs Tanács egyben az Egyetem kutatási- fejlesztési-, és innovációs stratégiájának kialakítását, megvalósítását irányító és véleményező testülete.