Tudományos Diákkör

A Szent István Egyetem karai megalakulásuk óta minden évben részt vesznek a Tudományos Diákköri mozgalomban és megrendezik a tudományos diákköri konferenciát. A részvétel feltétele a kötelező tananyagon túlmutató önálló kutatómunka, egy összefoglaló dolgozat készítése és egy prezentáció megtartása.

A 2020/21. tanév őszi félévében a tervek szerint 31 szekcióban, 245 pályamunkát mutatnak be a Szent István Egyetem hallgatói.

Minden Campuson egy időpontban, 2020. november 25-én (szerda) kerül megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia online rendezvényként.

A kari rendezvények szekciói, elérhetősége és a fő szervező elérhetősége:

Agrár- és Környezettudományi Kar, Kaposvár
Alkalmazott élettudományi szekció
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Dr. Halas Veronika kari TDT-elnök (Halas.Veronika@szie.hu)

Élelmiszertudományi Kar, Budapest
Élelmiszerkémia és -minősítés szekció
Szekció belépési felület itt érhető el
Élelmiszertechnológia szekció
Szekció belépési felület itt érhető el
Biotechnológia szekció
Szekció belépési felület itt érhető el
Az ünnepélyes eredményhirdetés itt érhető el
A kari TDK fő szervezője:  Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár, tanszékvezető, Tudományos és Innovációs dékánhelyettes (Nguyen.Duc.Quang@szie.hu)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő
Program
Agrár- és vidékgazdasági szekció
Humántudományi szekció
Térgazdasági szekció
Térségi és erőforrás gazdasági szekció
Vállalatgazdaságtani és Pénzügyi szekció
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Urbánné Malomsoki Mónika GTK TDT elnök (Urbanne.Malomsoki.Monika@szie.hu, tdk.gtk.godollo@szie.hu)

Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár
Program
Marketing és Menedzsment tagozat
Szekció belépési felület itt érhető el
Pénzügy és módszertan tagozat
Szekció belépési felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Dr. Szabó-Szentgróti Gábor egyetemi docens, KTDT elnök (szabo-szentgroti.gabor@szie.hu)

Georgikon Kar, Keszthely
Természetvédelmi és növénytudományi tagozat
Környezet- és gazdaságtudományi tagozat
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Dr. Takács András Péter TDT elnök (Takacs.Andras.Peter@szie.hu)

Gépészmérnöki Kar, Gödöllő
Program
Anyag- és gyártástechnológiai fejlesztés szekció
Agrárműszaki fejlesztések, menedzsment szekció
Konferencia felület itt érhető el a versenyzők részére
A szekciók elérhetőségei nézők részére:
Anyag-és gyártástechnológiai fejlesztés szekció
Agrárműszaki fejlesztések, menedzsment szekció
A kari TDK fő szervezője: Dr. Zsidai László TDT elnök (Zsidai.Laszlo@szie.hu)

Károly Róbert Kar, Gyöngyös
Gazdaság- és Agrártudományi Szekció 
Szekció belépési felület itt érhető el
EARLY BIRD RESEARCHERS - Fiatal kutatók a tudomány világában (középiskolások)
Szekció belépési felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Szabóné Dr. Benedek Andrea TDT elnök (szabone.benedek.andrea@szie.hu)

Kertészettudományi Kar, Budapest
Program
Növényorvosi Szekció
Kertészeti szekció
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Dr. Vétek Gábor KTDT elnök (vetek.gabor@szie.hu)

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő
Program
Állattenyésztés-tudomány és Takarmányozástan Szekció
Haltudományok Szekció
Növénytudományok Szekció
Természetvédelem Szekció
Vadgazdálkodás Szekció
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Dr. Pető Ákos TDT elnök (peto.akos@szie.hu)

Pedagógiai Kar, Kaposvár
Neveléstudomány 1. szekció
Szekció belépési felület itt érhető el
Neveléstudomány 2. szekció
Szekció belépési felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea, Kari TDT elnök, (bencene.fekete.aniko.andrea@szie.hu)

Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár
Kari Művészeti és Tudományos Diákköri Konferencia
Konferencia felület itt érhető el:
(Skype-értekezlet) "omdk2020"
https://join.skype.com/invite/pnL6hw0qbFpd
dyenes melloh (létrehozó: Dr. Gyenes Zsolt)
A kari TDK fő szervezője: Dr. habil Gyenes Zsolt DLA gyenes.zsolt@szie.hu

Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Budapest
Kert- és Településépítészeti Szekció
Tájtervezési és Tájvédelmi Szekció
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: dr. Sallay Ágnes KTDT elnök (sallay.agnes@szie.hu)

Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet, Szarvas
Agrártudományi I. szekció
Agrártudományi II. szekció
Konferencia felület itt érhető el
A kari TDK fő szervezője: Dr. Ribács Attila TDT vezető (ribacs.attila@szie.hu)

A rendezvényeken minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várnak a szervezők!

A Karok Tudományos Diákköri honlapjainak elérhetősége:
Agrár- és Környezettudományi Kar, Kaposvár
Élelmiszertudományi Kar, Budapest
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő
Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár
Georgikon Kar, Keszthely
Gépészmérnöki Kar, Gödöllő
Károly Róbert Kar, Gyöngyös
Kertészettudományi Kar, Budapest
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő
Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet, Szarvas
Pedagógiai Kar, Kaposvár
Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár
Tájépítészeti és Településtervezései Kar, Budapest