Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési, a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására.

A szakmai gyakorlóhely azon jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, valamint a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói munkaszerződés alapján, az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja, és amelyet az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett. Gazdálkodó szervezeten a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetet kell érteni: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó.

A szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó előírásokat a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltakat a 2012 szeptemberében és azt követő tanévekben jogviszonyt létesített hallgatók esetén kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a hatékony ügyrendezéshez a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészített – alábbi – nyomtatványokat használják a szakmai gyakorlat szervezése során.

Amennyiben észrevételt kíván tenni a megállapodás sablonok tartalmával kapcsolatban, azt a Duális és Gyakorlati Képzési Főosztály részére szíveskedjen jelezni: dualis@szie.hu

Abban az esetben kell az együttműködési megállapodást kötelezően megkötni, ha a szak képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg, egyéb esetben a megállapodás köthető.

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

Budai Campusra vonatkozó sablonok
Kivéve a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budai Campuson tanuló hallgatóinak szakmai gyakorlatát
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozott idő)  DOC
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozatlan idő)  DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozott idő) DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozatlan idő) DOC
Együttműködési megállapodás iskolatszövetkezetek esetén DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozott időre) DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozatlan időre) DOC

 

Gödöllői Campusra vonatkozó sablonok
Beleértve a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budai Campuson tanuló hallgatóinak szakmai gyakorlatát.
A Szarvasra járó hallgatók szakmai gyakorlatára a Gödöllői Campus megállapodás sablonjai alkalmazandók.
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozott idő)  DOC
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozatlan idő)  DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozott idő) DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozatlan idő) DOC
Együttműködési megállapodás iskolatszövetkezetek esetén DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozott időre) DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozatlan időre) DOC

 

Gyöngyösi Campusra vonatkozó sablonok
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozott idő)  DOC
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozatlan idő)  DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozott idő) DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozatlan idő) DOC
Együttműködési megállapodás iskolatszövetkezetek esetén DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozott időre) DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozatlan időre) DOC

 

Kaposvári Campusra vonatkozó sablonok
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozott idő)  DOC
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozatlan idő)  DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozott idő) DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozatlan idő) DOC
Együttműködési megállapodás iskolatszövetkezetek esetén DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozott időre) DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozatlan időre) DOC

 

Keszthelyi Campusra vonatkozó sablonok
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozott idő)  DOC
Együttműködési megállapodás költségvetési szervek részére (határozatlan idő)  DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozott idő) DOC
Együttműködési megállapodás nem költségvetési szervek részére (határozatlan idő) DOC
Együttműködési megállapodás iskolatszövetkezetek esetén DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozott időre) DOC
Angol nyelvű együttműködési megállapodás minta (határozatlan időre) DOC

 

Minden Campusra vonatkozó sablonok
Hallgatói munkaszerződés minta  DOC
Hallgatói megállapodás minta  DOC

 

A SZIE által regisztrált gyakorlóhelyek listája

2014. október 7.
2015. április 17.
2015. november 09.
2016. november 09.
2017. augusztus 30.
2017. augusztus 31.
2017. november 22.
2018. június
2018. november