Gazdálkodási információk

Az Országgyűlés a 2020. évi XXXIII. törvény 21. § (2) bekezdésével a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 115. §-át akként módosította, hogy 2020. augusztus 01. napjával a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával, valamint a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, és a  Keszthelyi Georgikon Campus beolvadásával új egyetemként a Szent István Egyetem jön létre.

Az intézmény neve: Szent István Egyetem

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI51129

A Szent István Egyetem új adószáma: 15845326-2-13

A Szent István Egyetem új bankszámlaszáma: 10032000-00361525-00000000

A Szent István Egyetem új hallgatói gyűjtőszámlaszáma: 10032000-00361525-01120008

Szerződésekre vonatkozó információk:

A fentiekre tekintettel 2020. augusztus 01. napi hatállyal jogutódlás eredményeként a Ptk 6:211. § szerinti szerződésátruházás következik be jogszabály rendelkezése alapján.

A fentiek következményeként a jelenlegi Szent István Egyetemet, Kaposvári Egyetemet, illetve a beolvadó campusokat megillető, a szerződésekből származó valamennyi jog és kötelezettség átszáll az újonnan létrejövő – azonos nevű -  Szent István Egyetemre, azaz az új egyetem a szerződéses pozíciót tekintve a jogelőd helyébe lép. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogutódláson túlmenően a szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.

A szerződésbe belépő újként létrejövő Szent István Egyetem releváns adatai (új adószám, bankszámlaszám stb.), 2020. augusztus 01. napjától a szerződés részét képezik (ezzel egyidejűleg a jogelőd adatai törlődnek).