Kutatóközpontok és laboratóriumok

Tudományos és kutatási rektorhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek:

Burgonyakutatási Központ (Keszthely)

A Burgonyakutatási Központ burgonyanemesítésre és kutatásra szakosodott intézet, az egész hazai burgonyaágazat tudományos háttérintézménye. A Központ szoros kutatási és oktatási kapcsolatot ápol a Georgikon Karral. A Központ egyszerre folytat nemesítő, alap és alkalmazott kutató, nemesítő, oktató és szaktanácsadó tevékenységet, végzi fajtáinak fajtafenntartását és vetőgumó-szaporítását. Közreműködik az ágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenység, a területi szaktanácsadás, az agrártovábbképzés, a gyakorlati képzés feladatainak ellátásában is.

Fleischmann Rudolf Kutatóintézet (Gyöngyös)

Fő tevékenysége az agrárium, a fenntarthatóság, a természet-és környezetvédelem, valamint a bioenergetikai alap-és alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések, innovációk területén pályázatos, illetve megbízásos projektek, beruházások felkutatása, előkészítése, megvalósítása; a megvalósult beruházások, beszerzett eszközök műszaki fenntartása, felügyelete, műszaki biztonság biztosítása; know-how-k, fajtaelismerések, szabadalmak, új eljárások fejlesztése; termelési jellegű mezőgazdasági, bioenergetikai, természet-és környezetvédelmi projektek megvalósítása, kivitelezése, termék-előállítás, mezőgazdasági termelőtevékenység, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása; mezőgazdasági szaktanácsadói feladatok ellátása; tudományos kutatási szellemi tőke, valamint, kutatási infrastruktúra bérbeadása.

Agrár- és Környezettudományi Laboratórium (Gyöngyös)

Fő tevékenysége a laborban megvalósuló projektek, beruházások elkészítése, műszaki megvalósítása, a megvalósult beruházások, beszerzett eszközök műszaki fenntartása, felügyelete; működési területéhez kapcsolódó kutatások folytatása, részvétel nemzetközi és hazai kutatási együttműködésekben, know-how-k, szabadalmak, új eljárások fejlesztése; működési területéhez kapcsolódó kutatási projektek előkészítése, megvalósítása; működési területéhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, pályázaton kívüli piaci megbízások fogadása, teljesítése; szaktanácsadói feladatok ellátása.

Biztonságkutatási Központ (Gödöllő)

Feladata az Egyetem szervezeti egységei tevékenységének összehangolása a nemzetközi kapcsolatok változásával együtt járó új biztonsági kockázatok átfogó elemzése érdekében, egységes szemléletben vizsgálva a természet, a természeti erőforrások, az agrárium, az élőlények és az energia biztonsági vonatkozásait. A célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek egyetemi szintű koordinálásával, szervezésével valósítja meg: a szellemi és infrastrukturális feltételekben rejlő szinergiák kihasználása, kutatások, egyéb szolgáltatások területén történő kamatoztatása; közös új projektek kezdeményezése, menedzselése; közös tudásbázis kiépítése.

Femtoszkópiai Tudásközpont (Gyöngyös)

Fő tevékenysége a nagyenergiás részecske-és magfizika területén alap-és alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések, innovációk pályázatos, illetve megbízásosprojektek, beruházások felkutatása, előkészítése, megvalósítása; know-how-k, szabadalmak, új eljárások fejlesztése; részvétel nemzetközi és hazai kutatási együttműködésekben, új együttműködések generálása, megvalósítása; nemzetközi konferenciák szervezése.