Egyetemi polgárok kitüntetései

Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Szent István Egyetem több munkatársa részesült állami és minisztériumi elismerésben, s lehetőség nyílt azon kitüntetések átadására is, amelyeket március 15. tiszteletére adományoztak, de a koronavírus-járvány miatt átadásukat elhalasztották.  

Az Agrárminisztérium ünnepségén Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Tossenberger János egyetemi tanár, a kaposvári Agrár- és Környezettudományi Kar dékánja a takarmányozástan oktatását új módszerek bevezetésével fejlesztő munkája, valamint számos nemzetközi és hazai kutatásfejlesztési programban való aktív közreműködése elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományoztak dr. Czinkoczky Mihály agrármérnöknek, nyugalmazott főiskolai docensnek az agrár-felsőoktatás területén folytatott fél évszázados kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és tankönyvírói pályája elismeréseként.

Pro Alimentis Hungariae Díjat adományoztak dr. Friedrich László egyetemi docens, az Élelmiszertudományi Kar dékánja részére, az élelmiszer-feldolgozás és az élelmiszerbiztonság területén kifejtett intenzív irányító és operatív tevékenységéért, oktatói munkájáért, továbbá dr. Kasza Gyula, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára részére aktív oktatói és tudományos tevékenységéért, a nemzetközi kutatási pályázatok megvalósításában végzett munkájáért.

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozták dr. Balázs Klára, a Növényvédelem című folyóirat főszerkesztője, a Kertészettudományi Kar címzetes egyetemi tanára részére, a növényvédelem területén végzett kiemelkedő kutatási, oktatási, ismeretterjesztői, szervezői és szerkesztői munkájáért és dr. Biacs Péter Ákosnak, az Élelmiszertudományi Kar professor emeritusának a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott munkájáért.

Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerésben részesült dr. Balla Csaba, az Élelmiszertudományi Kar nyugalmazott habilitált egyetemi docense több évtizedes kiváló tantárgyfejlesztési, oktatási, kutatási és tehetséggondozási tevékenységéért, dr. Kállay Miklós professor emeritus a szőlő-bor ágazatban végzett oktatói-kutatói, a szőlész-borász képzés létrehozásában tett áldozatos, lelkiismeretes és kitartó munkájáért, valamint Nagyné dr. Sárdi Éva, a Kertészettudományi Kar tudományos tanácsadója a növények stressz-ellenállóságában és a humán egészségmegőrzésében szerepet játszó vegyületek megismerését célzó eredményes munkásságáért.

Darányi Ignác Díjban részesült dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, a keszthelyi Georgikon Kar dékánja a takarmányozás, az élelmiszerbiztonság és a táplálkozástudomány területeit összekötő, több mint két és fél évtizedes hazai és nemzetközi szinten is meghatározó munkásságáért.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ünnepségén Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Fertő Imre, a kaposvári Gazdasági Kar egyetemi tanára, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója az agrár-közgazdaságtan területén folytatott, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatásai, valamint a hazai gazdálkodástudományi doktori képzés megújításában betöltött szerepe elismeréseként

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Podráczky Judit, a Pedagógiai Kar egyetemi docense, a Neveléstudományi Intézet igazgatója az óvó- és tanítóképzés terén végzett, országos szinten kimagasló oktatói, illetve oktatás- és tudományszervezői munkája elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Radnai István okleveles agrármérnök, a kaposvári Agrár- és Környezettudományi Kar pályázatkezelési és pénzügyi referense a hazai állattenyésztési kutatások, illetve a gyakorlati oktatás megszervezése terén végzett több évtizedes munkája, valamint a tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Mőcsényi Mihály-díjban részesült dr. Jámbor Imre, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar nyugalmazott egyetemi tanára, volt dékánja több évtizedes pályafutása során a szabadtér-építészet, a kortárs kerttervezés, illetve a városökológia és a települések zöldhálózati rendszerének tervezése területén végzett magas színvonalú munkája, valamint eredményes oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként.

Fotó: Pelsőczy Csaba (kormany.hu)