Online térben zajlik idén a Könyvtárosok világnapja

A megszokottól eltérően telik idén a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre fókuszáló Könyvtárosok világnapja is. Számos helyen ilyenkor interaktív programokkal várják az érdeklődőket, idén azonban az online könyvek és szakirodalmak vették át a főszerepet. Ily módon a Szent István Egyetem könyvtárai sem engedték el az oktatók és hallgatók kezét: távoktatás idején az online adatbázisok és más digitális tartalmak elérésében is tudnak bárkinek segíteni, akinek az oktatáshoz, tanuláshoz vagy a diplomamunka készítéséhez szüksége volna ezekre.

A 158 éves múltra visszatekintő Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Szent István Egyetem (SZIE) Budai Campusának információs központja, mely a Budai Arborétum festői környezetében található. Legfőbb feladatai közé tartozik a kertészet- és az élelmiszertudomány, valamint a tájépítészet és a településtervezés területén elérhető szakirodalom biztosítása az egyetemi polgárok és minden érdeklődő számára, de ezek mellett a Könyvtár többek között szaklevéltárat is működtet, továbbá gondozza az oktatói publikációk és az idéző közlemények adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

Kiemelten fontos, hogy a távoktatás idején az Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói a Könyvtártól távol, otthonukból is elérjék a szükséges szakirodalmi forrásokat, azok felkutatásához pedig hatékony keresési technikákat alkalmazzanak. A Könyvtár ennek elősegítése érdekében már korábban is tartott olyan választható képzéseket, melyek a megfelelő forráskeresést és -kritikát, továbbá a szükséges szakirodalmi hivatkozási módszerek alkalmazását helyezték fókuszba, a mostani körülmények közt pedig mindezt online formában is tervezik elindítani. Az így elsajátított készségek minden bizonnyal nagy segítséget jelentenek az Egyetem hallgatóinak.

A statisztikai adatok azt is alátámasztják, hogy a Könyvtár nyilvános tereinek kihasználtsága a tanulási funkció mellett közösségi térként is erősödött. Ehhez hozzájárult az is, hogy az elmúlt időszakban számos szakmai könyvbemutató, filmvetítés és egyéb program valósulhatott meg a tanszékek, kutatók, egykori és jelenlegi hallgatók közreműködésével. A Kertek, földi egek című programsorozatban például a kertész és tájépítész szakma múltja és jelene kerül terítékre egy-egy kiváló szakember életútján és munkásságán keresztül, mellyel elősegítik a hallgatók jövőképének erősödését, szakmai kapcsolatainak bővülését.

Fentiekhez hasonló a SZIE Gödöllői Campusán működő Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár küldetése is. Tudásközvetítő, tanulási központként működő, az egész életen át tartó tanulást segítő intézményként biztosítja az Egyetemen oktatott és kutatott tudományterületek tudásanyagához történő szabad hozzáférést, emellett támogatja a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában és az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság megszerzésében is.