Ezüstérmet ért az agrárpálya megismertetése

Az Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020. évi pályázatán az agrárpálya megismertetésével kapcsolatos pályamunkájával második díjat nyert Dr. Lukács Gábor, a SZIE Georgikon Kar egyetemi docense. Mint arra pályaművében rámutatott, a mezőgazdasági pálya megismertetése során a modern, információtechnológiai és internetes alkalmazások tudatos alkalmazása mellett nélkülözhetetlen a személyes találkozás, a potenciális jelentkezők közvetlen megszólítása és informálása.

Az Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020. évi felnőtt célcsoportokra fókuszáló pályázati kategóriájában második díjat nyert Dr. Lukács Gábor, a SZIE Georgikon Campus Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék egyetemi docense. A szakember 2004 óta foglalkozik beiskolázási feladatokkal, majd 2010 után fordult figyelme az egyetemi és kari beiskolázási tevékenység mellett a pályaorientáció és tanácsadás felé.

Mint azt Pályatanácsadási eszközök komplex alkalmazása az agrárpálya megismer(tet)ésében című pályaművében hangsúlyozta, a mezőgazdasági pálya népszerűsítése során a modern, információtechnológiai és internetes alkalmazások tudatos alkalmazása mellett nélkülözhetetlen a személyes találkozás, a szakma elvárásainak megismertetése és a potenciális jelentkezők közvetlen megszólítása és informálása.

A szakember utalt emellett arra, hogy a tanácsadás a pálya elvárásainak ismerete, felmérése és a pályához kötődő képzési lehetőségek alapos feltérképezése és bemutatása nélkül elképzelhetetlen, vagy nagyon alacsony színvonalú lehet csak. Mint mondta, az agrár-szakterületen rengeteg feladat áll még ezért előttünk ezen a téren – az új elvárások, a változó mezőgazdasági technológiák kompetenciaelvárásai komoly kihívások elé állítják az ezen a területen pályatanácsadással foglalkozókat.

Dr. Lukács Gábor ezen a téren értékes szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen egyéni és csoportos tanácsadási tevékenységet is végez középiskolások részére, emellett a Georgikon Kar hallgatói számára is nyújt ilyen szolgáltatást, erre a célra új kurzust dolgozott ki, fogadtatott el és oktat „Álláskeresés és munkavállalás a mezőgazdaságban” címmel, továbbá kutatóként az agrárterületen végzett hallgatók kompetenciáit vizsgálja. Különféle egyetemi és Európai Uniós projektekben is foglalkozott pályaorientációs szakmai anyagok összeállításával, elkészítésük koordinálásával, emellett pedig számtalan pályaorientációs rendezvényt is szervez. Eredményeit rendszeresen publikálja, az általa szerkesztett „Agrár-pálya-orientáció” című tanulmánykötet pedig még ebben az esztendőben fog megjelenni.