Gyászhír - Elhunyt dr. Vétek Gábor

Mély megrendüléssel fogadtuk, hogy dr. Vétek Gábor, a SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék egyetemi docense 2020. december 26-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Vétek Gábor 1980. augusztus 19-én született Budapesten. 1998-ban az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre nyert felvételt, ahol 2003-ban növényvédelem szakirányon végzett egyetemi kitüntetéses oklevéllel. Munkáját a Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékén tovább folytatva 2008-ban PhD fokozatot szerzett. Eredményes agrártudományi, azon belül agrozoológiai, illetve környezetkímélő növényvédelmi témájú kutatásait ez idáig a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány I. díjával, Pro Scientia Aranyérem kitüntetéssel, Rainiss Lajos Emlékéremmel, Dr. Szelényi Gusztáv Emlékéremmel (Ifjúsági fokozat), valamint 2017-ben Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerték el.

Növényvédelmi állattan és integrált növényvédelem témakörökben oktatott az alap- és mesterképzési szakokon, beleértve a határon túli képzést is. 2014-ben a Kazah Nemzeti Agráregyetem (KazNAU) meghívott vendégoktatója volt. Szakmai közéleti tevékenysége részeként a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Oktatási és Továbbképzési Bizottságának országos elnöke, a Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztályának titkára, valamint a Magyar Rovartani Társaság és a Növényvédelem szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt.

Fő kutatási területe a kertészeti kártevők elleni környezetkímélő védekezési módszerek lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztése, idegenhonos, illetve inváziós rovarfajok monitorozása, a fajok biológiájának, hazai életmódjának tanulmányozása volt. A témához kapcsolódóan hazai és nemzetközi konferenciákon (Növényvédelmi Tudományos Napok, IOBC, European Congress of Entomology, 3rd Croatian Symposium on invasive species) szervezőként és előadóként is részt vett. Több idegenhonos kártevő fajt kollégáival elsőként mutatott ki hazánk, illetve más európai országok területéről. 2015-ben az ENSZ FAO nemzetközi növényvédelmi szakértőjeként közreműködött az Integrated Pest Management of Major Pests and Diseases in Western Asia and Eastern Europe című kiadvány elkészítésében. Az idegenhonos kártevők alaposabb megismerését és hatékony monitorozását célzó, jelenleg futó nemzetközi COST projektben a magyarországi koordinációs bizottság tagjaként dolgozott.

Nyugodjék békében!