A SZIE a legjobb Európai Egyetemi Szövetségek között

A Szent István Egyetem (SZIE) 2020 februárjában osztrák koordinációban beadott Európai Egyetemi Szövetségi pályázata 87%-os minősítéssel az idén kihirdetett 24 nyertes konzorcium között is a legjobbak között szerepel.

Az “E³UDRES² - EngagedEuropeanEntrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions” hat olyan vállalkozó szemléletű európai egyetem szövetsége, amelyeknek székhelye húszmillió lakosnál kisebb európai ország 250 ezer lakosnál kisebb városában van, és hallgatói létszáma kisebb 15 ezernél. Az E³UDRES² víziójában célul tűzte ki, hogy európai intelligens és fenntartható régiók kialakításának mozgatórugójává válik, ennek érdekében a következő fő területekre összpontosít: az intelligens és fenntartható európai régiók együttes innovációja, a Jövő Egyeteme koncepció együttes kialakítása, és egy európai dimenziójú, több egyetemet átfogó kampusz létrehozása. A projekt három éven át közel öt millió euró támogatásban részesült, a szerződéskötés folyamata ezután kezdődik és várhatóan 2020 októberében kezdődhet meg az érdemi munka.

Az E³UDRES² európai egyetemi pályázat ötletét az osztrák St. Pölten University of Applied Sciences kezdeményezte 2019 őszén azzal a céllal, hogy elkötelezett, európai, vállalkozói egyetemet hozzon létre az intelligens és fenntartható régiók motorja.

Az E³UDRES² konzorcium a fenti célok megvalósítása érdekében meghívásos alapon szerveződött, a Szent István Egyetemet az elsők között választották ki korábbi kiváló szakmai együttműködésünk alapján. A pályázat sikere két kar (Élelmiszertudományi és Gépészmérnöki Kar), valamint a Nemzetközi Központ hatékony együttműködésének az eredménye. A pályázatban is nevesített munkatársak a következők: Dr. Szabó István, Dr. Bártfai Zoltán, Pásztorné Dr. Huszár Klára, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Nguyen Duc Quang és Dr. Tarr Zsuzsanna.

A SZIE által vállalt feladat (WP5 Innovators and Entrepreneurs) végrehajtására több mint 722.000 euró támogatásban részesül a projekt hároméves futamideje alatt. További jó hír, hogy a pályázati szakaszban az ITM több fórumon is jelezte, hogy a nyertes konzorciumok magyar résztvevőinek 20%-os önrészét átvállalja.

Az E³UDRES² ötletét abból a feltételezésből indították el, hogy az innovációs ökoszisztémák gyakran társulnak az urbanizációhoz és a globalizációhoz. Az érdekelt felek többsége nagyvárosi régiókhoz kapcsolódik,  nagyvállalatokkal működnek együtt, a globális versenyben a bevételeikre összpontosítanak, míg a regionális kkv-k számára a társadalmi hatás és felelősségvállalás ugyanolyan jelentőségű. Európa rangos tudományegyetemei a multinacionális nagyvállalatokhoz hasonlóan globalizálódnak, és általában elméleti tudományos kérdésekre összpontosítanak. Ez alapján értékelik tudományos publikációikat és egyéb megállapított teljesítménymutatóikat, viszont nem fordítanak figyelmet a regionálisan jelentkező, alkalmazott szakmai készségekre és az interdiszciplináris, ágazatközi innovációra az intelligens és fenntartható régiókban és azok társadalmi és gazdasági hatásaira a regionális ökoszisztémákon belül.

Az európai lakosság többsége azonban kicsi vagy közepes méretű városokban és a környező vidéken él. A sokrétű régiók erőteljesen hozzájárulnak Európa magas életminőségéhez, valamint a kulturális identitáshoz, és a regionális kkv-kon keresztül az európai gazdasághoz. Ezért a progresszív régióknak és az intelligens falvaknak innovatív ökoszisztémákba kell rendeződniük, figyelembe véve a közepes méretű városok és vidéki környezetük sajátos kihívásait és lehetőségeit. A földrajzi, gazdasági és kulturális különbségek ellenére számos európai régió hasonló kihívásokkal néz szembe:

 • társadalmi különbségek: demográfiai változások, társadalmi befogadás, migráció, regionális és európai identitás;
 • térbeli távolságok: mobilitás a vidéki területeken;
 • technológiai távolságok: hagyomány - innováció, digitalizálás – kézműves ipar szembenállása;
 • strukturális távolságok: városi és vidéki területek, nagyvárosok és kicsi és közepes méretű városok.

A fentiek figyelembevételével a felsőoktatási intézményeknek kulcsszereplőkként kell fellépniük a fent említett kihívások kezelésében. A felsőoktatásban és képzésben, a küldetésorientált kutatásban és innovációban, valamint a többirányú tudáscserében folytatott tevékenységeik révén a vidékfejlesztés mozgatórugói.

Az E³UDRES² küldetése, hogy elősegítse kis- és közepes méretű városok és azok vidéki környezetének intelligens és fenntartható régióvá való fejlődését. Elősegíti továbbá a lehető legjobb életminőséget és prosperitást biztosító jövő megformálását egy progresszív európai társadalom önrendelkező, független polgárai számára. A szövetség elkötelezett a kis- és közepes méretű európai városok és azok vidéki környezetének intelligens és fenntartható régióvá való fejlesztése mellett.

Az E³UDRES² élő laboratóriumként felületet fog biztosítani az innovációs együttműködéseknek, amelyek a többdimenziós, tudományterületeken és ágazatokon átívelő tudáscserét valósítják meg. A jövő haladó szellemiségű európai régiók polgárai itt kerülhetnek kapcsolatba a kutatással, felsőoktatással, innovációval és a helyi közösség számára nyújtott szolgáltatásokkal. A szövetség hozzájárul az emberközpontú digitalizációhoz, támogatja a kreativitást és a kiválóságot, teret biztosít a kísérletezéshez, illetve ösztönzi a motivált hallgatókat, munkavállalókat és partnereket Európában és világszerte, továbbá hatékony és rugalmas menedzsmentje által a legmagasabb minőség elérését célozza meg minden tevékenységi területén.

Összességében az E³UDRES² az életminőség javulásához, az európai kultúrák sokszínűségének megőrzéséhez, illetve az abban rejlő potenciál kiaknázásához kíván hozzájárulni a transznacionális együttműködések és a fenntartható megoldások kialakítása révén. Regionális szinten kapcsolatot teremt különböző társadalmi, gazdasági és kulturális hátterű emberek között oly módon, hogy tevékenységét az európai dimenzióba ágyazva valósítja meg.

Az Európai Unió jövőjét hatékonyan az alulról jövő kezdeményezések formálják, amelyek további regionális hatásokat generálnak. A lehetőségek kiaknázásához új megközelítések, a meglévő szaktudás és a jó gyakorlatok  megosztása szükséges. A folyamat kulcsszereplői a fiatal, gyakorlati megközelítésű szakemberek, akik a különböző érdekelt felekkel együttműködve képesek a globális kihívások kezelésére és a megoldások átültetésére  regionális összefüggésben.

Az E³UDRES² az alábbi hat felsőoktatási intézmény tudását, alapvető kompetenciáit, erőforrásait és készségeit egyesíti:

 • St. Pölten University of Applied Sciences (Ausztria)
 • Instituto Politécnico de Setúbal (Portugália)
 • Polytechnical University Timisoara (Románia)
 • Szent István Egyetem, Gödöllő (Magyarország)
 • UC Leuven Limburg (Belgium)
 • Vidzeme University of Applied Sciences (Lettország)

Az E³UDRES² tagokat a következő kritériumok alapján választották ki:

 • stratégiai elkötelezettség és elismert szakértelem az intelligens és fenntartható régiók továbbfejlesztése érdekében,
 • hiteles és innovatív nyílt tanulási módszereik nemzeti és/vagy nemzetközi ismertsége,
 • elismert tevékenységei és innovatív projektjei, valamint
 • kiváló minőségű, küldetésorientált kutatásfejlesztési és innovációs (RDI) módszerei alapján.

Az E³UDRES² konzorcium tudományegyetemek és alkalmazott tudományok egyetemeinek egyedülálló szövetsége. A tudományegyetemek szerepe, hogy több mester és PhD programot, valamint keretprogram szintű kutatási projektet hozzanak a konzorciumba. Az alkalmazott tudományok egyetemei viszont a nyílt innováció és a modern pedagógiai megoldások kiválóságán keresztül fogja előmozdítani a regionális fejlődést.

A Tempus Közalapítvány honlapján megjelent hír rövid összefoglalót ad a kétéves pályázati ciklusról, a célokról és az eddigi eredményekről.