Kárpát-medencei tudástranszfer hálózat – virtuális találkozó

Az online térben, virtuálisan zajlott november 27-én a Szent István Egyetem Kárpát-medencei tudástranszfer hálózatának szereplőit felsorakoztató találkozó. Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem rektora a SZIE öt külhoni képzési helyszínének képviselőjével egyeztetett az Egyetem átalakulásáról, bővüléséről, s az ebben rejlő további lehetőségekről.

A rektor köszöntőjében kiemelte: a Szent István Egyetem számára a közelmúltban lezajlott intézményi integráció és a folyamatban lévő átalakulás mellett a jövőben is prioritás az a küldetés, mely immáron három évtizede töretlen, a határon túli magyarság szülőföldön, anyanyelven való boldogulását szolgálva. Ehhez a minőségi oktatáson túl számtalan egyéb, hozzáadott értéket képviselő közös szakmai programmal járul hozzá az intézmény. Az Egyetem a Kárpát-medencei szerepvállalásra hálózati szemlélettel tekint, mely egy sokszereplős, folyamatosan bővülő rendszer, melynek koordinációját a SZIE rektori irányítás alatt álló Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központja látja el.

A videokonferenciás rendezvényen jelen volt a jövő évben harminc éves jubileumát ünneplő csíkszeredai képzési központot működtető Pro Agricultura Hargitae Unversitas Alapítvány, továbbá szintén az intézmény székelyföldi jelenlétét erősítő, a SZIE augusztusi intézményi átalakulása mentén értelmezett új külhoni partnerszervezet, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ. A vajdasági lábat a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány mint képzési partner, a kárpátaljait pedig a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetése képviselte. A felvidéki térség részéről az Egyetem három partnerszervezete, a komáromi Selye János Egyetem és a Pro Selye Univerzitas Közhasznú Szervezet, valamint a karvai Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola vezetői vettek részt az egyeztetésen.

A külhoni partnerszervezetek felszólalásait követően a jövőt érintő tervekről szakmai diskurzus indult. Prof. Dr. Gyuricza Csaba záró gondolataiként kihangsúlyozta: az Egyetem vezetése az évtizedes hagyományokra, már meglévő jógyakorlatokra, kapcsolatrendszerre alapozva kívánja tovább fejleszteni az intézmény Kárpát-medencei, egyre erősödő jelenlétét, melyhez minden adottság rendelkezésre áll.