Mezőgazdasági biotechnológus MSc (SZIE MKK)

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő) - mezőgazdasági biotechnológus duális mesterképzés

A mezőgazdasági biotechnológus mester szak két választható szakirányon (növény– és állatbiotechnológia) képez speciális szakembereket. Az állatbiotechnológia szakirányt választó hallgatók naprakész ismereteket kapnak a klasszikus és molekuláris genetika, szaporodás-biotechnológia, asszisztált in vitro technikák, molekuláris és transzgénikus állatnemesítés, stb. területeken. Az oktatás kiterjed továbbá a „biotech állatok” előállításának, a biotechnológia és géntechnológia alkalmazásának etikai és jogi kérdéseire is. A növénybiotechnológia szakirány oktatásának szerves része az in vitro morfogenezis, a szexuális és aszexuális reprodukció biotechnikái, a szomatikus sejtgenetika, valamint a géntechnológia. Külön területet jelent a vegetatív úton szaporított szántóföldi, kertészeti és erdészeti növények üzemi méretű steril vegetatív mikroszaporításának, a molekuláris és transzgénikus nemesítés módszereinek manuális elsajátítása.

Duális képzési partnerszervezet

Szakmai gyakorlat helye

Kapcsolattartó telefonszáma

E-mail címe

Hód-Mezőgazda Zrt.

Hódmezővásárhely

+36 30 953 0166 antal.gabor@hodmgrt.hu