Kitüntetések, elismerések a Magyar Felsőoktatás Napján

Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter a Magyar Felsőoktatás Napja, szeptember elseje alkalmával elismeréseket és kitüntetéseket adományozott, adta hírül a Hivatalos Értesítő 2020. évi 51. száma, szeptember 14-én.

Palkovics László Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

kiemelkedő színvonalon végzett oktatási, tehetséggondozási, oktatásszervezési, kutatási és publikálási tevékenységéért Balláné dr. Erdélyi Mártának, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar egyetemi docensének, oktatási és ifjúsági dékánhelyettesének;

az elmúlt harmincnégy évben a hallgatók és a jövő nemzedékei érdekében végzett idegennyelv-oktatói munkájáért Fábián Irinának, a Nyelvi Intézet nyelvtanárának;

példamutató odaadással, nagy óraszámban végzett oktatómunkájáért Hantos Hedvig Gizellának, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar korábbi mestertanárának, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet munkatársának;

a növénytermesztéstan terén elért kimagasló érdemeiért dr. Nyárai Horváth Ferencnek, a Növénytermesztéstudományi Intézet egyetemi adjunktusának;

negyvenéves oktatói, kutatói, és oktatásfejlesztési munkásságáért Tóthné dr. Lőkös Klárának, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar korábbi egyetemi docensének, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet munkatársának;

Oktatói Szolgálati Emlékérmet adományozott

ötvenegy éve megszakítás nélküli, az agrár-felsőoktatásban végzett kiváló, eredményes kutató-, oktató- és nevelőmunkájáért dr. Szelényi Lászlónak, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar korábbi oktatójának, a Matematika és Természettudományi Alapok Intézet professor emeritusának;

Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott

iskolateremtő tevékenységéért, az oktatás, a tudományos munka magas szintű műveléséért, valamint a vállalatok, felsőoktatási intézmények és karok közötti együttműködés elősegítéséért dr. Parádi-Dolgos Anett Katalinnak, a Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensének;

Trefort Ágoston-díjat adományozott

az egyetemen folyó felsőoktatási és tudományos munka színvonalának emeléséhez oktatóként, oktatásszervezőként és vezetőként tett nagymértékű hozzájárulásáért dr. Borbély Csabának, a Gazdaságtudományi Kar egyetemi docensének;

az élelmiszermérnök-képzés, a tudományos utánpótlás-nevelés és a kutatás-fejlesztés területén végzett tevékenysége kiemelkedő és példaértékű munkájáért Mohácsiné dr. Farkas Csillának, az Élelmiszertudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának;

alaposan, gondosan, a vonatkozó jogszabályok ismeretében végzett több évtizedes munkájáért Szegleti Csaba Jánosnak, a Georgikon Kar ügyvivő szakértőjének, tanulmányi titkárának;

Apáczai Csere János-díjat adományozott

a kora gyermekkori neveléssel összefüggő kiemelkedő szakmai munkája, valamint a pedagógusképzésben végzett magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenysége elismeréseként Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Anikónak, a Pedagógiai Kar Pedagógia-Pszichológia Tanszék tanszékvezetőjének, főiskolai tanárának;

Eötvös József-díjat adományozott

az elmúlt évtizedekben végzett kutatási és oktatási tevékenységéért – amellyel Magyarországon, Szerbiában és nemzetközi tudományos színtéren egyaránt hozzájárult a felsőoktatás és a regionális tudományok fejlődéséhez – prof. dr. Nagy Imrének, a Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának.