Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj elnyerésére. A programba bekerülő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén– elsődlegesen a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken – tovább bővítse azon munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrisseb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

A pályázatot doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, illetve azok nyújthatják be, akik doktori tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben kezdik meg. A pályázatokat a kilenctagú Kooperatív Doktori Kollégium bírálja el, amelyben egyaránt jelen lesznek a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői, ezzel biztosítva mindkét oldal szempontjainak érvényesülését, és ezen keresztül a legjobbak kiválasztását.

Pályázat benyújtása: 2020. augusztus 1–szeptember 15.

A pályázat 4. sz. mellékletének, az Egyetem befogadó szándéknyilatkozatának aláírására az EDHT elnöke, Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, főigazgató jogosult, ügyintézője Törökné Hajdú Mónika ügyvivő szakértő, főtanácsos.

Elérhetőségei: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1., Főépület, II. em. 2130-2131. iroda
E-mail: torokne.hajdu.monika@szie.hu
Tel.: +36-(28)-522-000/1058
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8-12 óra között

A programmal kapcsolatos bővebb információ az NKFIH honlapján érhető el.