Tájékoztató oklevélkiadás előkészítéséről

A 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A fenti rendelkezés értelmében mindazok a volt hallgatók, akik a korábbi egyetemi és főiskolai szakok képesítési követelményei szerinti, továbbá az alap- és mesterképzési szakok, felsőoktatási szakképzések és szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei szerinti ún. nyelvvizsga követelményt nem teljesítették, a nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül meg fogják kapni az oklevelüket.

A Szent István Egyetemen a fenti rendelkezés több ezer volt hallgatót érint, akik részére a kormányrendelet értelmében oklevél állítható ki, melynek a technikai előkészítése zajlik.

Tekintettel az érintett volt hallgatók nagy számára, az Egyetem az oklevelek kiállítását és kiadását ütemezni fogja, mely ütemtervet a szükséges biztonsági nyomtatványok megérkezési dátuma ismeretében nyilvánosságra fogunk hozni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adategyeztetés céljából az oklevelek kiállítását megelőzően meg fogunk keresni minden volt hallgatót, direktben a Neptun rendszeren keresztül kiküldött üzenetben, melyet a Neptunon tárolt e-mail címükre is megkapnak, továbbá indirekt módon az Egyetem honlapján közzétett felhívás útján is.

Gödöllő, 2020. április 14.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató

Jóváhagyta:
Dr. Szabó István s.k. egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
Dr. Szabó Linda Zsófia s.k. jogtanácsos, oktatásigazgatásért felelős kancellárhelyettes

 

Frissítés: Tájékoztató oklevélkiadás menetéről 2020. 04. 21.