Gyászhír - Búcsúzunk Dr. Barczi Attila egyetemi docenstől

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Barczi Attila, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék egyetemi docense.

Dr. Barczi Attila 1964. április 26-án született Budapesten. Általános- és középiskoláit Siófokon végezte.
A GATE-n szerzett okleveles agrármérnöki diplomát, melyet követően az egyetemen kezdte meg munkáját a Talajtani és Agrokémiai Tanszéken. Szakmai ismereteit fejlesztve talajtani-talajerőgazdálkodási szakmérnöki, majd okleveles mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnöki diplomát is szerzett. 1997-ben védte meg doktori (PhD) értekezését, 2004-ben habilitált. A Tájökológia Tanszék docense, több cikluson keresztül volt tanszékvezetője és tudományos dékánhelyetteseként részt vett az MKK kari vezetésében is. Szakvezetőként a természetvédelmi mérnöki alapszakot koordinálta, illetve megbízott vezetője volt a Környezettudományi Doktori Iskolának. Minden képzési szinten oktatott magyar és angol nyelven egyaránt. Kurzusai elsősorban a talajtannal és talajvédelemmel, a hazai tájakkal és a tájgazdálkodással, valamint a tájökológiai ismeretekkel voltak kapcsolatosak, melyekből kiemelkedtek a terepi oktatási feladatok, komplex terepi táji elemzések.
Oktatói munkáját szakdolgozói, diplomatervesei, doktoranduszai kiváló teljesítménye fémjelzi, tehetséggondozási tevékenységét számos helyezés, miniszteri dicsérő oklevelek, különdíjak tanúsítják. Vendégoktatóként több hazai főiskolai és egyetemi képzés részese lehetett. Jelentős tudománynépszerűsítő tevékenységet végzett.

Kutatási tevékenysége széleskörű területet ölelt fel, többek közt: szervestrágyák, komposztok, humuszanyagok vizsgálata és minősitése; táj- és mezőgazdasági értékelés talajtani alapjainak vizsgálata; talajok védetté nyilvánításával kapcsolatos kutatások, talajpusztulás vizsgálatok; kunhalmok eltemetett talajainak vizsgálata, paleoökológiai és paleotalajtani vizsgálatok, stb…
21 kutatási pályázat vezetője vagy résztvevője volt. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Főszerkesztője a Tájökológiai Lapoknak, szerkesztője a Columellának és több nemzetközi lap szerkesztőbizottsági tagja.

Oktatói munkásságát számos egyetemi kitüntetés, hallgatói elismerés, emlékérem odaítélésével ismerték el. Széchenyi és Bolyai ösztöndíj fémjelzi kutatási tevékenységét. A SZIE MKK egy olyan kollégát veszített el, aki meghatározó személyisége, példaképe a kollégáknak és a hallgatóknak.

Az életed a hivatásod volt. Úgy jöttél az egyetemre nap mint nap dolgozni, hogy ebből a tudásanyagból a lehető legtöbbet tudd átadni. A sors hirtelen és rideg kegyetlenséggel vett el tőlünk! Érthetetlenül állunk a történtek előtt, hiszen együtt terveztük a holnapot, a jövőt. Próbálunk kapaszkodót találni, hogy elviseljük a ránk nehezedő fájdalmat, terhet.

Köszönjük az együtt töltött éveket, köszönjük, hogy kollégánk, barátunk voltál!

Isten nyugosztaljon békében!

SZIE MKK kollektívája