Megalakult a Szent István Egyetem Szenátusa

Dr. Gyuricza Csaba - egyetemi tanár, az Integrációt Előkészítő Bizottság elnöke, mb. rektor - vezetésével augusztus 3-án, Gödöllőn alakuló ülését tartotta az augusztus 1-jén létrejött Szent István Egyetem Szenátusa.

A szenátusi választás eredményét dr. Kovács László egyetemi adjunktus, az Egyetemi Választási Bizottság elnöke ismertette, majd átadta a szenátorok megbízóleveleit; ezután az új testület tagjai esküt tettek.

A 35 megtárgyalt és elfogadott napirendi pont az új intézmény működésének kereteit határozza meg. Ezek közé tartozik a SZIE Szervezeti és Működési Szabályzata, ami magába foglalja a Szervezeti és Működési Rendet is. A testület dr. Dragovácz Nikoletta rektori és kancellári tanácsadót választotta meg titkárának.

Az ülésen dr. Gyuricza Csaba vezetői megbízóleveleket adott át. Az Egyetem gazdasági vezetője Tóth Szilárd kancellári feladatokat ellátó kancellárhelyettes lett. A SZIE általános rektorhelyettese dr. Kovács Melinda egyetemi tanár, tudományos és kutatási rektorhelyettese dr. Palkovics László egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettese dr. Szabó István egyetemi tanár, stratégiai és vállalati kapcsolatokért felelős rektorhelyettese dr. Harsányi Endre egyetemi docens. A nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori megbízott dr. Popp József akadémikus.

A Budai Campus főigazgatói megbízását Nyitrainé dr. Sárdy Diána egyetemi docens, a Gödöllői Campus főigazgató megbízását dr. Urbányi Béla egyetemi tanár, a Georgikon Campus főigazgatói megbízását dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, a Gyöngyösi Károly Róbert Campus főigazgatói megbízását dr. Bujdosó Zoltán egyetemi docens vette át, a Kaposvári Campus főigazgatói feladatait dr. Kovács Melinda egyetemi tanár látja el.

Dr. Helyes Lajos akadémikus a Doktori és Habilitációs Központ főigazgatója lett.

Dékáni megbízást kapott a kaposvári Gazdaságtudományi Karon dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens, a Pedagógiai Karon dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár, a Művészeti Karon dr. Hatos Pál egyetemi docens, az Agrár- és Környezettudományi Karon dr. Tossenberger János egyetemi tanár, a gödöllői Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon dr. Heltai Miklós egyetemi tanár, a Gépészmérnöki Karon dr. Kátai László egyetemi tanár, a budai Élelmiszertudományi Karon dr. Friedrich László egyetemi docens, a Tájépítészeti és Településtervezési Karon dr. Fekete Albert egyetemi tanár.

Rektori, kancellári tanácsadói kinevezést vett át dr. Dragovácz Nikoletta, a Rektori Kabinet vezetőjének Túri Jánost nevezték ki.

Megválasztották az Egyetem Választási Bizottságát, Etikai Bizottságát, Hallgatói Felülbírálati Bizottságát, Oktatási Bizottságát, Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottságát, Egyetemi Diákjóléti Bizottságát, valamint a Doktori és Habilitációs Tanácsát is.