Pro Geographia oklevelet kapott Dr. Bujdosó Zoltán

Pro Geographia oklevelet vehetett át Dunaújvárosban, a Magyar Földrajzi Társaság 144. Közgyűlésén Dr. Bujdosó Zoltán, a Károly Róbert Campus főigazgatója.

A Magyar Földrajzi Társaság 1990 óta ismeri el Pro Geographia oklevéllel azoknak a szakembereknek a munkásságát, akik a földrajztudományok, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudománynépszerűsítés területén jelentős eredményeket értek el, valamint kiemelkedően aktív szerepet töltenek be a társaság életében.

Dr. Bujdosó Zoltán, a gyöngyösi Károly Róbert Campus főigazgatója a főiskolai és egyetemi oktatási és oktatásszervezési munkájáért, eredményes társadalomföldrajzi kutatásaiért, a Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottságában és a Gyöngyös-Mátravidéki Osztályának titkáraként végzett tevékenységéért részesült elismerésben.

Gratulálunk, munkájához további jó egészséget kívánunk!